ou lan cho


  • Expression créole signifiant t'es la merde

    Mireille di manman'w ke ou rantre a minui ye swa , ou lan cho ti pap

    1
    5